Krzysztof Dobosiewicz,dyrygent,conductor,kapellimestari,dobomusic.

Composition competition : opera for children was solved

55788307 2100980873284415 3670357301723660288 n

fot. Karpati&Zarewicz


"Microworld of musical impressions"


How often can you hear about the children's opera? Until recently, there were few such works, and yet in musical education of the youngest, this genre should not be missing, and what's more, it is worth to ensure that the first contact with great art encourages its further learning. And the opera is a spectacle of a special character, especially an opera for the youngest.


The Association of Authors ZAiKS and Teatr Wielki - Polish National Opera decided to encourage authors to creative searches in this area, announcing September 17, 2018 - on the occasion of the 100th anniversary of the Association of Authors ZAiKS - the competition for Opera for children  (libretto and music) at the age of 8-15 years old. 59 works were submitted to the competition, out of which the jury selected 7 final works in the first stage, and on 30 March 2019 at the Dom Pracy Twórczej ZAiKS in Konstancin an official summary of II was held. stage of the competition. The jury consisting of: Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Miłosz Bembinow, Rafał Kłoczko and Maciej Wojtyszko (chairman), after hearing all seven holistic visions of opera performances, chose the winners and presented the final result.


"It was not easy" - admitted the chairman of the jury, Maciej Wojtyszko. "The level of the presented pieces was very high, which is great" - he added.


The creators of the presented works, which qualified for the final round, inspired both contemporary issues, such as the refugee issue, as well as history (the story of children from the Terezin Jewish town), science (matter of time and speed of time), ecology or just ordinary fairy tale, in which lies the mystery and magic that develop imagination and sensitivity.


Seven works qualified for the final of the competition:


„Aylan Kurdi”  Pawła Szumca i Aleksandra Brzezińskiego
„Opera dziecięca” Moniki Milewskiej i Kamila Cieślika
„Wehikuł czasu” Justyny Skoczek i Francesco Bottigliero
„Dół w Górce” Korneliusza Pacudy i Krzesimira Dębskiego
„Salija” Małgorzaty Szwajlik i Krzysztofa Dobosiewicza
„Tajemnica Tubazuwiusza” Krzysztofa Wyglądacza i Marty Kleszcz
„Zimne dzieci” Patrycji Babickiej i Atanasa Valkova


The 1st prize in the competition for the Opera for children  (libretto and music) aged 8-15 organized on the occasion of the 100th anniversary of the Association of Authors ZAiKS together with the Grand Theater - National Opera decided to award the work called : "Salija" with the libretto by Małgorzata Szwajlik and music by Krzysztof Dobosiewicz.The second prize went to Justyna Skoczek and Francesco Bottigliero, authors of the opera "Time Machine”. 

The jury decided not to award the third prize, but two works were honored - "Cold Children" by Patrycja Babicka and Atanas Valkov,

 and "Aylan Kurdi" by Paweł Szumiec and Aleksander Brzezinski.https://zaiks.org.pl/1658,0?fbclid=IwAR3DCQqGFYVNTym3hcgjUhd1Z7ljqPmTjQpISOsrSslBIlIdRJSXusTaM7w

______________________________________________________________________________________________________________________

Mikroświat muzycznych wrażeń

Jak często można usłyszeć o operze dla dzieci? Jeszcze do niedawna takich utworów było niewiele, a przecież w muzycznej edukacji najmłodszych nie powinno zabraknąć tego gatunku, co więcej, warto zadbać, aby pierwszy kontakt z wielką sztuką zachęcił do jej dalszego poznawania. A opera to widowisko o szczególnym charakterze, zwłaszcza opera dla najmłodszych.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa postanowiło zachęcić autorów do twórczych poszukiwań w tym obszarze, ogłaszając 17 września 2018 roku – z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – konkursu na Operę dla dzieci i młodzieży (libretto i muzykę) w wieku 8–15 lat. Na konkurs nadesłano 59 prac, z których w I etapie jury wyłoniło 7 finałowych utworów, a 30 marca 2019 roku w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u w Konstancinie odbyło się oficjalne podsumowanie II. etapu konkursu. Jury w składzie: Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Miłosz Bembinow, Rafał Kłoczko i Maciej Wojtyszko (przewodniczący), po wysłuchaniu wszystkich siedmiu całościowych wizji widowisk operowych wybrało zwycięzców i przedstawiło ostateczny wynik.

„Łatwo nie było” – przyznał przewodniczący Jury Maciej Wojtyszko. „Poziom przedstawionych utworów był bardzo wysoki, co ogromnie cieszy” – dodał.

Twórców przedstawionych utworów, które zakwalifikowały się do ścisłego finału,  inspirowały zarówno tematy współczesne, jak choćby problem uchodźców, jak też historia (opowieść o dzieciach z żydowskiego miasteczka Terezin), nauka (kwestia czasu i prędkości czasu), ekologia czy po prostu zwykła bajkowość, w której kryje się tajemnica i magia rozwijające wyobraźnię i wrażliwość.Siedem prac finałowych:

„Aylan Kurdi”  Pawła Szumca i Aleksandra Brzezińskiego 
„Opera dziecięca” Moniki Milewskiej i Kamila Cieślika 
„Wehikuł czasu” Justyny Skoczek i Francesco Bottigliero 
„Dół w Górce” Korneliusza Pacudy i Krzesimira Dębskiego 
„Salija” Małgorzaty Szwajlik i Krzysztofa Dobosiewicza 
„Tajemnica Tubazuwiusza” Krzysztofa Wyglądacza i Marty Kleszcz 
„Zimne dzieci” Patrycji Babickiej i Atanasa Valkova


I nagrodę w Konkursie na Operę dla dzieci i młodzieży (libretto i muzykę) w wieku 8–15 lat zorganizowanym z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wspólnie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową jury postanowiło przyznać utworowi „Salija” z librettem Małgorzaty Szwajlik i muzyką Krzysztofa Dobosiewicza.


II nagroda powędrowała do Justyny Skoczek i Francesco Bottigliero, autorów opery „Wehikuł czasu”. 

Jury postanowiło nie przyznawać III nagrody, za to wyróżniono dwa utwory – „Zimne dzieci” Patrycji Babickiei i Atanasa Valkova oraz „Aylan Kurdi” Pawła Szumca i Aleksandra Brzezińskiego.

Anna Sapiego podkreśliła podczas ogłoszenia wyników, że Konkurs na Operę dla dzieci ogłoszony przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Teatr Wielki – Operę Narodową to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy konkurs w ostatnim czasie. „Potrzebujemy dobrych oper dla dzieci, a efekty tego konkursu są bardzo obiecujące” – dodała.https://zaiks.org.pl/1658,0?fbclid=IwAR3DCQqGFYVNTym3hcgjUhd1Z7ljqPmTjQpISOsrSslBIlIdRJSXusTaM7w

______________________________________________________________________________________________________________________https://zaiks.org.pl/1658,0?fbclid=IwAR3DCQqGFYVNTym3hcgjUhd1Z7ljqPmTjQpISOsrSslBIlIdRJSXusTaM7whomepage-icon-png-18 med
© DOBOMUSIC 2022